Belépés

Arasaac - kép keresés

A diagnosztizálást meghatározó tényezők

A gyermek életkora

 • Pl. 3-4 éveseknél megkésett/akadályozott beszédfejlődés
  A súlyosabb esetek (akadályozott beszédfejlődés - diszfázia) a komplex logopédiai vizsgálatokhoz tartoznak.
 • 4-5 éveseknél beszédhibák szűrése (diszlália)
 • 5-6 éveseknél a vizsgálat kiegészül a részképességek szűrésével, a tanulási nehézség veszélyeztetettség előjelzése céljából.
 • Iskoláskorban a különböző teljesítményzavarok feltáró szűrése (olvasásírás-számolási készség)

A fiziológiai-biológiai érettség szakaszai

A későbbiekben - esetlegesen - jelentkező tanulási nehézségek megelőzése céljából a különböző részképességek optimális érési szakaszainak ismeretében:

 • a szemlencse akkomodációja, egy pontra fixáló képessége (6 éves kor),
 • a beszédhangok megkülönböztető képessége, fonémahallás érése (kb. 6 éves kor),
 • a vizuális észlelés szempontjából fontos laterális dominancia, térbeli tájékozódás érése (5,6-6 év),
 • a grafikai készség, grafomotoros érettség, a kézfej anatómiai kialakulása (7-9 év).

A beszédhiba típusa és a beszédállapot súlyossági foka

Eszerint beszélhetünk beszédhibásokról és beszédfogyatékosokról.

Feltárásuk az anamnesztikus adatokból is iránymutatók lehetnek (pl. élettani pöszeségtől a diszfáziáig; megkésett beszédfejlődés/akadályozott beszédfejlődéstől a diszfunkció zavarok jelein keresztül a tanulási nehézség veszélyeztetettségig; az élettani dadogástól a tono-clonusos dadogásig stb.).

Szociokulturális háttér

A család, a nevelési-oktatási intézmények szerepe, jelentőségük a gyermek beszédfejlődése szempontjából (pl. mesélnek-e otthon, milyen olvasókönyvből tanult az első évfolyamon, pedagógiai jellemzések stb.).

Kompetencia kérdése

A vizsgáló eljárások alkalmazása különböző végzettségű szakemberek feladatkörébe tartozik. Pl. logopédiai szűrést minden logopédus végez. Célszerű, ha a komplex logopédiai vizsgálatokat diagnosztikai ismeretekkel rendelkező logopédus látja el, beleértve a metrikus jellegű vizsgálatokat is.

Személyiségvizsgáló tesztek felvétele kizárólag pszichológusok kompetenciája, az orvosi vizsgálatokat szakorvosok végzik stb.!

Kiegészítő orvosi vizsgálatok javasoltak az alábbi esetekben

 • Audológiai vizsgálatokkal a hallásállapot tisztázása (pl. "nem beszél", súlyosabb hangképzési zavarok, diszfázia, orrhangzós beszéd stb.).
 • Fül-orr-gégészeti, phoniátriai vizsgálat a beszédszervek, hangszín eltérő megnyilvánulásánál, beszédészlelés és beszédmegértés zavaránál az orrmandula állapotának felmérése (adenotómia elvégzése szükséges-e?).
 • Szemészet: elsősorban a vizuomotoros koordináció zavaránál vagy keresztezett dominancia tüneteinél célszerű a térlátás, látótér vizsgálata (Pola-teszt).
 • Neurológia: megkésett/akadályozott beszédfejlődésnél, súlyosabb beszédfogyatékosság/szenzo-motoros diszfáziásoknál az orvosi-neurológiai háttér feltárására, mozgáskoordináció zavaránál, dadogásnál, diszlexia - diszgráfiánál (szükség esetén).
 • Pszichiátriai, pszichológiai vizsgálatok a pszichés fejlődés zavarainál, a súlyosabb magatartási zavarok (pl. elektív mutizmus, mutizmus, autizmus, súlyos beszédgátlás) és a beszédfogyatékossághoz sorolható dadogók, hadarók esetében.

A közoktatási törvény szabályozó rendelkezései

Tudni kell, hogy kizárólag a szülő beleegyezésével és együttműködésével történhetnek a komplex vizsgálatok (kivéve óvodai, iskolai szűrésnél).

Ismerni kell a felmentésekre, mentesítésekre vonatkozó paragrafusokat, valamint a Szakszolgálatok működését szabályozó rendelkezéseket.

A szűrés elvégzése mindenkor a logopédiai ambulanciák feladata.

Naptár

H K S C P S V
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31