Belépés

Arasaac - kép keresés

Ajánlott szakirodalom

CSABAY KATALIN: Lexi.Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995.

D. P. T. gyorsteszt a diszlexia megelőzéséhez. (összeállította: Marosits Istvánné)

DR. CSÁNYI YVONNE: Peabody passzív szókincset vizsgáló teszt: PPVT. In: Magyar Pszichológiai Szemle,1976/2.

DR. GÓSY MÁRIA: GMP beszédészlelés és beszédmegértés folyamatának vizsgálata. Nikol, 1995.

DR. JUHÁSZ ÁGNES (szerk.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve.Új Múzsa Kiadó, 1999.

DR. JUHÁSZ ÁGNES: A Token-teszt alkalmazása a gyermekek beszédmegértésének vizsgálatában. (Token beszédmegértési teszt) In: Gyógypedagógiai Szemle,1989/1.

DR. ZSOLDOS MÁRTA - DR. SARKADY KAMILLA: MSSST Tanulási zavart előrejelző szűrővizsgálat. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 1991.

DR. TORDA ÁGNES (szerk.): Példatár az emberalak ábrázolása és a vizuomotoros koordináció értékeléséhez.Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 1991.

Inizán tesztlapok (összeállította: Vasné Kovács Emőke)

KUN MIKLÓS - SZEGEDI MÁRTON: Az intelligencia mérése. Akadémia Kiadó, Budapest, 1996.

PALOTÁS GÁBOR - PLÉH CSABA - LŐRIK JÓZSEF: Szűrővizsgálat a nyelvfejlődési elmaradások feltárására.(PPL nyelvfejlettségi vizsgálat) Logopédiai Gmk., Budapest, 1991.

SEDLAK, FRANCZ - SINDELAR, BRIGITTE: Sindelar-féle vizsgálóeljárások a részképességgyengeségek felismeréséhez óvodásoknak, kisiskolásoknak In: "De jó, már én is tudom!" (összeállította: Dr. Zsoldos Márta - Ringhofer Jánosné) Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1992, 1995.

SINDELAR, BRIGITTE: Vizsgáló eljárás az iskolás gyermekek részképességgyengeségeinek felismerésére.(Dr. Zsoldos Márta szerk.) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Budapest, 1998.

Az alábbi tesztek a Pszicho-teszt Szervízben hozzáférhetőek (Budapest, X. Korponai u. 12.)
Bender A és B teszt
Budapest, Binet-intelligenciateszt
Frostig-teszt,
Hiskey-Nebraska-féle tanulékonysági teszt
MAWGYI-R. teszt
PPL vizsgálat
Rey-féle emlékezetvizsgálat
Snijders-Oomen non-verbális intelligenciateszt
Raven (Színes Felnőtt) non-verbális intelligenciateszt

Naptár

H K S C P S V
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31